Disclaimer

Deze website is eigendom van MONIX, gesitueerd in 8610 Kortemark, Firmin Deprezstraat 99. Onze contactgegevens kunt u op deze website terugvinden. In de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zijn wij ingeschreven met als ondernemingsnummer 0700.529.842.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van deze site met inbegrip van de logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden etc. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan MONIX of rechthoudende derden.

Beperking van Aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. Deze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

MONIX levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich fouten voordoen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld. Indien deze informatie onjuistheden zou bevatten of indien er informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal MONIX de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

MONIX kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen met betrekking tot de site, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (inclusief de hyperlinks) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. MONIX geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de site of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de site.

MONIX kan in geen geval tegenover wie dan ook, direct of indirect, bijzonder of op andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks. Dit met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma’s, gegevens, apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De site kan hyperlinks bevatten naar sites of pagina’s van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud daarvan.

MONIX verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Diksmuide bevoegd.

Close Menu